Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza wśród 24 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej olimiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku podczas XXXV edycji nasi uczniowie: Miłosz Małecki i Agnieszka Malczyk zostali jej finalistami.

Opiekunką uczniów była Pani Dorota Oślizło.