• Dyrektor - ks. Artur Juzwa
 • Zastępca dyrektora - Małgorzata Salachna
 • Religia - ks. Artur Juzwa
 • Język polski - Sylwia Pieczarka, Lidia Rogowska
 • Język angielski - Kamila Drabarek, Magdalena Gromuł, Katarzyna Ignaczuk, Magdalena Stachów,  Beata Zubek
 • Język niemiecki - Dariusz Pięch, Tomasz Zuwała
 • Język hiszpański - Juan Francisco Alvarez Fajardo
 • Muzyka - Agnieszka Dutka
 • Historia - Mirosław Majchrzak
 • Historia i teraźniejszość - Mirosław Majchrzak
 • Podstawy przedsiębiorczości - Elżbieta Gabis
 • Geografia - Małgorzata Salachna
 • Biologia - Małgorzata Ostrowska, Dorota Oślizło
 • Chemia - Elżbieta Mamala
 • Fizyka - Joanna Orzechowska
 • Matematyka - Elżbieta Kamińska, Krzysztof Konik
 • Informatyka - Leszek Herman, Beata Krzan
 • Wychowanie fizyczne - Adam Wrona, Agata Wrona
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - KAtarzyna Pierzchała
 • Wychowanie do życia w rodzinie - Agnieszka Dutka
 • Doradztwo zawodowe - Joanna Taramina
 • Pedagog - Barbara Luchowska
 • Pedagog specjalny - Anna Włoszczyńska, Maria Serafin
 • Logopeda - Ewa Biernat
 • Psycholog - Joanna Łysiak
 • Nauczyciel biblotekarz - Wioletta Kowalik
 • Wychowawca internatu -  Marek Bielecki, Grażyna Rydz