Oferta szkoły

Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I szkoły podstawowej proponujemy następujący plan kształcenia

Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I liceum proponujemy następujący plan kształcenia