Szkolny zestaw podręczników w kl. I szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023  

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz Odkrywców 1. Wyd. Nowa Era

2.                   

Język angielski

Carol Read, Anna Soberón

Bugs Team 1 wyd. Macmillan

Podręcznik + ćwiczenia

Szkolny zestaw podręczników w kl. II szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

3.                   

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz Odkrywców 2. Wyd. Nowa Era

4.                   

Język angielski

Carol Reed, Anna Soberon

Bugs Team 2 wyd. Macmillan

Podręcznik + ćwiczenia

 Szkolny zestaw podręczników w kl. III szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka - Nowak

Elementarz Odkrywców 3. Wyd. Nowa Era

2.                   

Język angielski

Carol Reed, Anna Soberon

Bugs Team 3 wyd. Macmillan

Podręcznik + ćwiczenia

Szkolny zestaw podręczników w kl. IV szkoły podstawowej rok szkolny 2021/2022

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

„Wczoraj i dziś” klasa 4. Wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś” klasa 4. Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era

2.                   

Informatyka

Koba G.

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Wyd. MIGRA

3.                   

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dooley

Starland 1. Wyd. Egis (Express Publishing)

Podręcznik + ćwiczenia

4.                   

Język polski

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

Język polski 4. Między nami. GWO

+ zeszyty ćwiczeń

5.                   

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Podręcznik Matematyka z plusem 4

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

MEN: 780/1/217

M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

Matematyka z plusem ćwiczenia.

Wersja B.

Arytmetyka, Geometria

6.                   

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Wyd. Nowa Era

7.                   

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej. Wyd. Nowa Era

8.                   

Przyroda

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawiarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

9.                   

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej, wyd. Nowa Era

 

Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Magdalena Guział – Nowak,

Józef Nowakowski

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik dla kl. 4

+ zeszyt ćwiczeń

2.                   

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 1. LektorKlett (podręcznik + ćwiczenia).

Podręcznik + ćwiczenia

3.                   

Język hiszpański

Informacja we wrześniu

 

Szkolny zestaw podręczników w kl. V szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

"Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej „Puls życia” ,

wyd. Nowa Era.

2.                   

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Kamila Skomoroko

„Planeta Nowa 5” – podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

+ zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa 5. NOWA EDYCJA 2021-2023

wyd. Nowa Era

3.                   

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” klasa 5. podręcznik. Wyd. Nowa Era

4.                   

Informatyka

Koba G. 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V wyd. MIGRA

5.                   

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dooley

Starland 2 wyd. Express Publishing EGIS

Podręcznik + ćwiczenia

6.                   

Język polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Język polski 5. Między nami. GWO

+ zeszyty ćwiczeń

7.                   

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Podręcznik Matematyka z plusem 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

MEN: 780/1/217

Matematyka z plusem ćwiczenia.

Wersja B

Arytmetyka, Geometria

8.                   

Muzyka

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki 5”

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

9.                   

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! 5 Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

10.               

Technika

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej, wyd. Nowa Era

 

Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Guziak -Nowak, Teresa Król

Książka i ćwiczenia - "Wędrując ku dorosłości"

2.                   

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 2. LektorKlett (podręcznik + ćwiczenia).

3.                   

Język hiszpański

Informacja we wrześniu

 

Szkolny zestaw podręczników w kl. VI szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Biologia

Joanna Stawarz

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

"Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej,

„Puls życia” zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej",

wyd. Nowa Era.

2.                   

Geografia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Kamila Skomoroko

Planeta Nowa 6, podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2022-2024

+ zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa 6 NOWA EDYCJA 2022-2024

wyd. Nowa Era

3.                   

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” klasa 6. podręcznik. Wyd. Nowa Era

4.                   

Informatyka

Koba G. 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI. Wyd. MIGRA

5.                   

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dooley

Starland 3 wyd. Express Publishing EGIS

Podręcznik + ćwiczenia

6.                   

Język polski

A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Język polski 6. Między nami. GWO

+ zeszyty ćwiczeń

7.                   

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

Podręcznik Matematyka z plusem 6

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia podstawowe. Wyd.2022

8.                   

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

9.                   

Plastyka

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej. Wyd. Nowa Era

10.               

Technika

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy 6. Wyd. Nowa Era

 

Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik dla kl. 6

+ zeszyt ćwiczeń

2.                   

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 3. LektorKlett. (podręcznik + ćwiczenia)

3.                   

Język hiszpański

Informacja we wrześniu

 

Szkolny zestaw podręczników w kl. VIII szkoły podstawowej rok szkolny 2021/2022

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

"Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

2.                   

Chemia

Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej. Nowa edycja 2021-2023 + zeszyt ćwiczeń

3.                   

Fizyka

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.

Spotkania z fizyką 8 Wyd. Nowa Era

4.                   

Geografia

Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

Ryszard Przybył

„Planeta Nowa 8” - podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

+ zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa 8. NOWA EDYCJA 2021-2023

Wyd. Nowa Era

5.                   

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś” klasa 8. podręcznik. Wyd. Nowa Era

6.                   

Informatyka

Koba G. 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII wyd. MIGRA

7.                   

Język angielski

Jenny Dooley

Egzamin Ósmoklasisty Repetytorium Język Angielski

Wyd. Express Publishing EGIS

Podręcznik + ćwiczenia

8.                   

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 5. LektorKlett (podręcznik + ćwiczenia).

9.                   

Język hiszpański

Informacja we wrześniu

 

10.               

Język polski

A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniecka-Kleban, A. Suchowierska

Język polski 8. Między nami. GWO

+ zeszyty ćwiczeń

11.               

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

J. Lech

Podręcznik Matematyka z plusem 8.

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe

12.               

Wiedza o społeczeństwie

I. Jachiewicz, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Dziś i jutro 8, podręcznik do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, Nowa Era

 

Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

1.                   

Wychowanie do życia w rodzinie

M.Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczy

Książka i ćwiczenia - "Wędrując ku dorosłości"