Większość podręczników jest zakupiona przez szkołę ze środków dotacyjnych, pod koniec niniejszego artykułu, znajdują się informacje o podręcznikach, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych.

 

Klasa I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz Odkrywców 1. Wyd. Nowa Era

 2

Język angielski

Carol Read, Anna Soberón

Bugs Team 1 wyd. Macmillan

 

Klasa II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz Odkrywców 2. Wyd. Nowa Era

 2

Język angielski

Virginia Evans, Janny Dodey

Fairyland 2 do nowej podstawy programowej + ćwiczenia. Wyd. Express Publishing

 

Klasa III

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka - Nowak

Elementarz Odkrywców 3. Wyd. Nowa Era

 2

Język angielski

Virginia Evans, Janny Dodey

New Fairyland 3 do nowej podstawy programowej + ćwiczenia. Wyd. Express Publishing

 

Klasa IV

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

„Wczoraj i dziś” klasa 4. Wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś” klasa 4. Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era

 2

Informatyka

Koba G.

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Wyd. MIGRA

 3

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dooley

Starland 1. Wyd. Egis (Express Publishing)

 4

Język polski

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

Język polski 4. Między nami. GWO

+ zeszyty ćwiczeń

 5

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Podręcznik Matematyka z plusem 4

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

MEN: 780/1/217

M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

Matematyka z plusem ćwiczenia.

Wersja B

Arytmetyka, Geometria

 6

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Wyd. Nowa Era

 7

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej. Wyd. Nowa Era

 8

Przyroda

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawiarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

 9

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej, wyd. Nowa Era

Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 1 (podręcznik + ćwiczenia)

 2

Język hiszpański

M. Caso

Clave do Sol 1, podręcznik i zestaw ćwiczeń, wyd. En Clave

 3

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Magdalena Guział – Nowak,

Józef Nowakowski

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik dla kl. 4

+ zeszyt ćwiczeń

 

Klasa VI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

Biologia

Joanna Stawarz

„Puls życia” podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

„Puls życia” zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy VI szkoły podstawowej

 2

Geografia

Dawid Szczypiński

Tomasz Rachwał, Roman Malarz

„Planeta Nowa 6” podręcznik + zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 6”, wyd. Nowa Era

 3

Historia

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch

Wczoraj i Dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii + ćwiczenia

 4

Informatyka

Koba G.

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI wyd. MIGRA

 5

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dodey

Starland 3 do nowej podstawy programowej + ćwiczenia Wyd. Express Publishing

 6

Język polski

Łuczak Ag, Murdzek A.,.

Język polski 6. Między nami + zeszyty ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 7

Matematyka

Dobrowolskiej M.

Matematyka z plusem 6 Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej,

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe + ćwiczenia wersja B

 8

Muzyka

Gromek M., Kilbach G.

„Lekcja muzyki kl. 6” Wyd. Nowa Era

 9

Plastyka

Lukas K., Onak J.

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy 6 Wyd. Nowa Era

 10

Technika

Łabecki L.

Łabecka M.

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

 Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 3 (podręcznik + ćwiczenia)

 2

Język hiszpański

X. Pascual Lopez

Ag. Dudziak-Szukała

„Explora 1”, podręcznik + ćwiczenia, Wyd. Draco

 3

Wychowanie do życia w rodzinie

Pod red. Król T.

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik + ćwiczenia

Klasa VII

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Biologia

Małgorzata Jefimow

"Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

„Puls życia” zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej", wyd. Nowa Era.

 2

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020–2022. Wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022. Wyd. Nowa Era

 3

Fizyka

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.

Bartłomiej Piotrowski

„Spotkania z fizyką 7”. Wyd. Nowa Era + zbiór zadań

lub zamiast zbioru zadań: zeszyt ćwiczeń 7. Wyd. Nowa Era

 4

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Justyna Knopik, M. Kucharska, R.  Przybył, K. Skomoroko, Alina Witek - Nowakowska

„Planeta Nowa 7” podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej +

zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 7”. Wyd. Nowa Era

 5

Historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, J.  Kłaczkow

Ewa Fuks, Iwona Janicka, Lidia Leszczyńska, K. Panimasz

Wczoraj i dziś” klasa 4. podręcznik. Wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś” klasa 7. Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era

 6

Informatyka

Koba G.

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII. Wyd. MIGRA

 7

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dooley

Smart Time 2. Wyd.. Egis (Express Publishing)

Język niemiecki

Ewa Księżek – Kempa

Wir smart 4 (podręcznik + ćwiczenia)

 9

Język hiszpański

F. Castro

Compañeros 2 (poziom A2), podręcznik + zestaw ćwiczeń. Wyd. SGEL

 10

Język polski

A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Język polski 7. Między nami. GWO

+ zeszyty ćwiczeń

 11

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Jacek Lech

Podręcznik Matematyka z plusem 7

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe.

 12

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

 13

Plastyka

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej. Wyd. Nowa Era

 Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik dla kl. 7

+ zeszyt ćwiczeń

 

Klasa VIII

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

„Puls życia” podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

 2

Chemia

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.

Magiel. E. i Mainla M.

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń Chemia Nowej Ery

 3

Fizyka

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.

Bartłomiej Piotrowski

„Spotkania z fizyką 8”. Wyd. Nowa Era + zbiór zadań

lub zamiast zbioru zadań -Zeszyt ćwiczeń 8, wyd. Nowa Era

 4

Geografia

Rachwał T. Szczypiński D.

„Planeta Nowa 8” Wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń „Plata Nowa” (Przytył R.)

 5

Historia

Śniegocki R., Zielińska Ag.

Wczoraj i dziś podręcznik dla klasy ósmej. Wyd. Nowa Era.

 6

Informatyka

Koba G.

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII wyd. MIGRA

 7

Język angielski

Virginia Evans, Jenny Dodey

Bożena Sendor-Lis

Smart Time 2, 3 do nowej podstawy programowej + ćwiczenia. Wydawnictwo Express Publishing

Egzamin ósmoklasisty Repetytorium

 8

Język niemiecki

Motta G.

Magnet Smart 2 (podręcznik + ćwiczenia)

 9

Język polski

Łuczak Ag., Murdzek A. Krzemieniowska-Kleban K

Język polski 8. Między nami + 2 zeszyty ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 10

Matematyka

Pod redakcją Dobrowolskiej M.

J. Lech

Matematyka 8 z plusem. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe.

 11

Wiedza o społeczeństwie

Janicka I., Janicki A. Kucia-Maćkowska A., Maćkowski T.

Dziś i jutro. Podręcznik wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowej.

Wykaz podręczników, które nie mogą być zakupione ze środków dotacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników we wrześniu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Autor

Tytuł

 1

Wychowanie do życia w rodzinie

Pod red. Król T.

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik dla kl. 8 + zeszyt ćwiczeń