SZKOŁA PODSTAWOWALICEUM
Taneczne poniedziałek 15:15-16:00
(Agata Wrona)
poniedziałek 15:15-16:00
(Agata Wrona)
Muzyczne czwartek 14:30-16:00
(Janusz Toczek)
czwartek 14:30-16:00
(Janusz Toczek)
Recytatorskie   środa 14:20-16:00
(Lidia Rogowska)