Urczystości Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Ap. Piotra i Pawła została odprawiona Msza św. z udziałem uczniów Diecezjalnej Szkoły Podstawowej, Diecezjalnego Liceum Humanistycznego, kadry pedagogicznej oraz rodziców dzieci i młodzieży. Mszy przewodniczył ks. Dyrektor Henryk Wolff, a kazanie wygłosił ks. Paweł Dubowik. Dzieci ze szkoły podstawowej zostały pasowane na uczniów, otrzymały dyplomy oraz złożyły ślubowanie. W podziękowaniu za trud i pracę nauczyciele i dyrekcja szkoły otrzymali od uczniów kwiaty oraz życzenia. Klasy trzecie gimnazjum zaprezentowały także program artystyczny, nawiązujący do Dnia Edukacji Narodowej.
Foto: Artur Pieczarka