Harmonogram spotkań z rodzicami. Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz formą spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych.pdf

Harmonogram pracy pedagogicznej biblioteki. Zapoznaj sie z wydarzeniami, które organizuje nasza szkolna biblioteka.

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.

Zobacz kiedy są przerwy, a kiedy zajęcia lekcyjne w naszej szkole.

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  uczniowie szkoły podstawowej otrzymają
bezpłatnie we wrześniu. 

Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania. Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.